ברוך הבא אורח, באפשרותך להתחבר או ליצור חשבון.

הכפתוריאדה

0 פריטים - ₪0.00

סל הקניות שלך ריק!

הכפתוריאדה תקנון אתר

אתר האינטרנט "הכפתוריאדה" הוא אתר המופעל ומנוהל ע"י טרגט מערכות בע"מ (להלן: "החברה") ומהווה זירה לעיצוב ומכירת מוצרים בעיצוב אישי. האתר משמש פלטפורמה לעיצוב ומסחר של מוצרים בעיצוב אישי.
 

פרטי הנרשמים לא יועברו ע"י החברה לצד שלישי כלשהו למעט במקרים של ביצוע רכישות מהאתר. במקרה כזה יועברו הפרטים לגורם המשלח (דואר/חברת הפצה), אם יוגדר כזה. פרטי אשראי לא ישמרו אצל החברה ו/או הספק. הסליקה מאובטחת ומבוצעת ישירות מול חברת האשראי או באמצעות שרות פיי פאל.


תמונות המוצרים המוצגות באתר ובמערכת העיצוב הינן להמחשה בלבד ובהחלט יתכנו הבדלים קטנים בין התמונות למוצר המסופק בפועל.
החברה לא אחראית  לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
לחברה יש את הזכות לשנות ולעדכן מחירי מוצרים מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת.  שינוי כזה לא יחול על הזמנות שכבר בוצעו ואושרו.


החברה אינה אחראית לעיכובים במשלוח שיהיו אצל הגורם המשלח או נזקים שיגרמו בעת המשלוח ככל שיהיו כאלה.


במידה וחלה טעות במחירי או תיאור מוצר במערכת, החברה רשאית לבטל עסקה שבוצעה במחיר השגוי. החברה מחויבת להודיע ללקוח בסמוך לגילוי הטעות על הביטול.
המוצר יסופק ללקוח לפי שיטת המשלוח שהוגדרה על ידו בשלב ההזמנה, במידה ולא יתאפשר מסיבה כלשהי לשלוח את המוצר באותה שיטה רשאית החברה להציע ללקוח שיטה חלופית ו/או לבטל את ההזמנה .

 

מעצב המוצרים האינטרנטי:
יתכנו פערים קטנים בין הצבעים המוצגים על מסך המחשב לבין צבעי ההדפסה בפועל. תיתכן תזוזה של מס' מ"מ במיקומי ההדפסה.
בשימוש במעצב המוצרים הלקוח מתחייב להשתמש אך ורק בחומרים ותמונות שיש לו את כל הזכויות החוקיות להשתמש בהן. בעשותו שימוש במעצב המוצרים הלקוח מצהיר כי יש בידו את כל זכויות היוצרים לשימוש בתמונה המועלית על ידיו או שקיבל רשות לעשות כן מאת בעל הזכויות. הלקוח מתחייב לא להעלות או לייצר כל עיצוב שיכול לפגוע במישהו ו/או להוות  הפרת זכויות יוצרים ו/או עילה לתביעה. בכל מקרה האחריות המשפטית תהיה על הלקוח ולא על החברה. לחברה יש זכות מלאה לא להדפיס עיצוב שלפי דעתם נושא מסרים לא חוקיים או פוגעניים או מהווה הפרה של זכויות יוצרים. במקרה כזה העסקה תבוטל והלקוח לא יחויב.


החזרות:
במידה ויש פגם מהותי בהדפסה או במוצר, החברה תפצה את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום נוסף. לחילופין יכול הלקוח לבקש ולקבל החזר כספי מלא על עלות המוצר, זאת בתנאי שהחזיר את המוצר הפגום אל הספק. יודגש כי בכל מקרה אחריות הספק מוגבלת לסכום אותו שילם הלקוח עבור המוצר.

 ביצוע כל פעולה באתר ובמעצב המוצרים מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה, בקבלת תנאים אלה מתחייב המשתמש כי לא יהיו לו כל טענות לחברה מעבר להתחייבויות המופיעות במסמך זה. מוסכם כי סמכות השיפוט היחידה לכל מחלוקת תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד וכי לאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקומית לדון בו.